Zum Inhalt
Zur Navigation

Internetbibliothek niederländisch-deutscher historischer Übersetzungsbeziehungen Logo der Internetbibliothek niederländisch-deutscher historischer Übersetzungsbeziehungen
Home » niederländischer Titelindex

Niederländischer Titelindex

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  1. Adam in ballingschap (1664) - Joost van den Vondel
  2. Aran en Titus of wraak en weerwraak (1641) - Jan Vos
  3. De arme edelman (1857) - Hendrik Conscience
  1. Beatrijs (1374, ontstaan van handschrift) - (anonym)
  2. Beschrijvinge ende Historische verhael, vant Gout koninckrijk van Gunea (1602) - Pieter de Marees
  3. De betoverde wereld (1691) - Balthasar Bekker
  4. De bijenkorf der H. Roomsche Kerke (1569) - Philips van Marnix
  5. Broershert: Kluchtspel (1668) - Adriaan Leeuw
  1. Dantons Dood (1923) - Georg Büchner
   Übersetzung aus dem Deutschen von Willem Roijaards
  2. Don Karlos (1789) - Friedrich Schiller
   Übersetzung aus dem Deutschen von Elisabeth Maria Post
  3. Don Karlos (1800) - Friedrich Schiller
   Übersetzung aus dem Deutschen von M. Westerman
  1. Emilia Galotti (1777) - Gotthold Ephraim Lessing
   Anonyme Übersetzung aus dem Deutschen
  2. Eene 0 te veel (1872) - Hendrik Conscience
  3. Ernst Staas (ca. 1870) - Anton Bergmann
  1. De familie Kegge (1839) - Nicolaas Beets
  1. Gebroeders (1640) - Joost van den Vondel
  2. De gedebaucheerde en betoverde koffy- en theewereld (1701) - (anonym)
  3. Gedichten (1637) - Jacobus Bellamy
  4. Gedichte und Fragmente - Joost van den Vondel
  5. De geest van Jan Tamboer (1659) - Jan Pieterszoon Meerhuysen
  6. Gysbreght van Aemstel (1637) - Joost van den Vondel
  1. Hermingard van de Eikenterpen (1832) - Aarnout Drost
  2. Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut (1793) - Agatha Deken
  3. Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut (1793) - Elizabeth Wolff
  4. Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart (1782) - Agatha Deken
  5. Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart (1782) - Elizabeth Wolff
  6. Den hollandschen verre-kyker (1671) - B.I.R
  1. Interest van Holland ofte Gronden van Hollands Welvaren (1662) - Pieter de la Court
  2. Iournael ofte beschryvinge van de wonderlijcke Reyse (1646) - Willem Corneliszoon Schouten
  1. Jeptha (1659) - Joost van den Vondel
  2. De jonge dokter (1860) - Hendrik Conscience
  3. Julia (1783) - Rhijnvis Feith
  1. Kabaal en Liefde (1791) - Friedrich Schiller
   Anonyme Übersetzung aus dem Deutschen
  2. De kleine Johannes (1885) - Frederik van Eeden
  3. Kleine katechismus der natuur voor kinderen (1779) - Johannes Florentinus Martinet
  4. Kort vertoogh van eenen vriendt aen den anderen (1667) - (anonym)
  1. Leeuwendalers (1647) - Joost van den Vondel
  2. De leeuw van Vlaenderen (1838) - Hendrik Conscience
  3. De Leidsche Straat-Schender, of roekelooze student (1683) - (anonym)
  4. Leo Armenius (1659) - Andreas Gryphius
   Übersetzung aus dem Deutschen von Adriaan Leeuw
  5. Het lied van de klok (ca. 1890) - Friedrich Schiller
   Übersetzung aus dem Deutschen von H. P. Dewald
  6. Het lied van de klok (1906) - Friedrich Schiller
   Übersetzung aus dem Deutschen von J.J.L. Ten Kate
  7. Het lied van de klok (1814) - Friedrich Schiller
   Übersetzung aus dem Deutschen von A. van der Willigen
  8. Lidewyde (1868)- Cd. Busken Huet
  9. Lof der geldsucht (1659) - Jeremias de Decker
  10. De loteling (1851) - Hendrik Conscience
  11. De lotgevallen van Ferdinand Huyck (1840) - Jacob van Lennep
  12. De lotgevallen van Klaasje Zevenster (1866) - Jacob van Lennep
  13. Lucifer (1654) - Joost van den Vondel
  1. Maeghden (1639) - Joost van den Vondel
  2. Majoor Frans (1875) - A.L.G. Bosboom-Toussaint
  3. Maria Stuart (1646) - Joost van den Vondel
  4. Mariken van Nieumeghen (ca. 1515) - (anonym)
  5. Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy (1860) - Multatuli
  6. De Messias (1802) - Friedrich Gottlieb Klopstock
   Anonyme Übersetzung aus dem Deutschen
  7. Missive geschreven uyt 's Graven-hage (1673) - (anonym)
  8. Moeder Job (1856) - Hendrik Conscience
  1. Nathan de Wijze (1892) - Gotthold Ephraim Lessing
   Übersetzung aus dem Deutschen von Taco H. de Beer
  2. Nathan de Wijze (1919) - Gotthold Ephraim Lessing
   Übersetzung aus dem Deutschen von Edward B. Koster
  3. Nathan de Wijze (1868) - Gotthold Ephraim Lessing
   Übersetzung aus dem Deutschen von F. Pleijte
  4. Nederduytsche poemata (1616) - Daniel Heinsius
  5. Noah (1667) - Joost van den Vondel
  1. Palamedes (1625) - Joost van den Vondel
  2. Peter en Pauwels (1641) - Joost van den Vondel
  3. De plaeg der dorpen (1855) - Hendrik Conscience
  1. Reinhart, of natuur en godsdienst (1791) - Elisabeth Maria Post
  1. T'samensprake over den doop tusschen Hugo de Groot ende sijn dochter Cornelia de Groot (1619) - Hugo de Groot
  2. t'Samenspraeck, tussen een Hollander ende Deen (1657) - (anonym)
  3. Tweede t'samenspraeck, tussen een Hollander ende Deen (1657) - (anonym)
  4. Sigismundus, Prince van Poolen (1654) - Schouwenbergh
  5. Het spookend weeuwtje (1670) - Lodewijk Meijer
  1. Trou-ringh (1637) - Jacob Cats
  1. Van de koele meren des doods (1900) - Frederik van Eeden
  2. 't Verwerde-hof (1647) - Leonard de Fuyter
  3. Verhael van't oproer (1672) - (anonym)
  4. Den vermakelyken avanturier (1695) - Nicolaas Heinsius
  5. Vorstenschool (1875) - Multatuli
  1. Wat eene moeder lijden kan (1844) - Hendrik Conscience
  2. Willem Tell (1821) - Friedrich Schiller
   Übersetzung aus dem Deutschen von A. Doijer
  3. Willem Tell (ohne Jahr) - Friedrich Schiller
   Übersetzung aus dem Deutschen von J. Hoek
  4. Willem Tell (1857) - Friedrich Schiller
   Übersetzung aus dem Deutschen von L. Hoornaert
© 2009 Freie Universität Berlin
Feedback
15.05.2009