Zum Inhalt
Zur Navigation

Internetbibliothek niederländisch-deutscher historischer Übersetzungsbeziehungen Logo der Internetbibliothek niederländisch-deutscher historischer Übersetzungsbeziehungen

Jacob Cats

Titelindex

 1. Trou-ringh (1637)

Titeldetails

Trou-ringh (1637)

Übersetzungen des Trou-ringh durch

 1. Adam, Johann Samuel
 2. Albini von Weissenfels, Johann Georg
 3. Anonymer Übersetzer von Cats 'Gront-houwelick'
 4. Dedekind, Constantin Christian
 5. Feind, Barthold
 6. Haek, David
 7. Lichtwer, Augustin
 8. Neumarck, Georg
 9. Ritzsch, Timotheus

Auszüge aus Trou-ringh

 1. "Deckblatt Trou-ringh"
 2. "Impressum Trou-ringh"
 3. "Privilegie Trou-ringh"
 4. "Voorreden Trou-ringh"
 5. "Tafel Trou-ringh"
 6. "Inhalt Trou-ringh"
 7. "Gront-houwelick"
 8. "Houwelick van drien"
 9. "Bedenckingen op Jacobs houwelick"
 10. "Houwelick van state"
 11. "Of Ascha wel besteedt is"
 12. "Maeghden-roof der Beniamyten"
 13. "Wettige onderschakinge"
 14. "David trouwt Abigail"
 15. "Gesangh voor een krijghsman"
 16. "Weduwen houwelick"
 17. "Deckblatt tweede deel"
 18. "In-leydinge"
 19. "Ongelycke houwelick"
 20. "Bedenckingen op ongelycke houwelick"
 21. "Plotselicke liefde"
 22. "Liefde-brant"
 23. "Openbaer gebreck heymelick genesen"
 24. "Onlust onstaen in de lust"
 25. "Schoonheyt verloren eere behouden"
 26. "Twee verkracht twee getrout"
 27. "Roerende ontschakinge"
 28. "Houwelick door droomen"
 29. "Droomen en der selver kraght"
 30. "Cyrus en Aspasia"
 31. "Toover-liefde"
 32. "Deckblatt derde deel"
 33. "De wysheyt spreeckt"
 34. "Inleydinge"
 35. "Man-dragende maeght"
 36. "Aenmerckinge over onteerde dochters"
 37. "Een koningh trout een hardinne"
 38. "Van hardinne tot koninginne"
 39. "Het spaens heydinnetje"
 40. "Pols-tastinge der liefde"
 41. "Liefde sonder sien verweckt"
 42. "Frans trou-geval sonder exempel"
 43. "Verscheyde bed-geheymen"
 44. "Marcus Antonius en Cleopatra"
 45. "Masanissa en Sophonisba"
 46. "Hollants trou-bedrogh"
 47. "Rosen-krygh"
 48. "Verhael vol jammers en bedroghs"
 49. "Op-koomste van Rhodopis"
 50. "Mey-liet"
 51. "Wat magh den droogert over gaen"
 52. "Vryster mart"
 53. "Graf-houwelick"
© 2009 Freie Universität Berlin
Feedback
01.06.2009