Zum Inhalt
Zur Navigation

Internetbibliothek niederländisch-deutscher historischer Übersetzungsbeziehungen Logo der Internetbibliothek niederländisch-deutscher historischer Übersetzungsbeziehungen

Jacobus Bellamy

Titelindex

 1. Gedichten (1826)

Titeldetails

Gedichten (1826)

Übersetzung der Gedichten durch

 1. Anonymer Übersetzer von Jacobus Bellamy

Auszüge aus den Gedichten

 1. "Deckblatt"
 2. "Voorberigt"
 3. "Inhoud"
 4. "Aan God"
 5. "Aan mijne ziele"
 6. "De verwachting"
 7. "Chloe"
 8. "Aan eene moeder"
 9. "Chloris"
 10. "Aan Chloe"
 11. "De dood"
 12. "Dorinde"
 13. "Aan Lavater"
 14. "Aan Stilling"
 15. "Aan het vaderland"
 16. "Aan God"
 17. "Het vaderlandsche meisje"
 18. "De vaderlandsche jongeling"
 19. "Aan Washington"
 20. "Aan Elliot"
 21. "De jonge zeeheld"
 22. "Aan Utrechtscher burgeren"
 23. "Aan J..."
 24. "De jongelingen"
 25. "Aan het genootschap van wapenhandel"
 26. "Aan eenen verrader des Vaderlands"
 27. "Slag-zang"
 28. "Aan mijn vaderland"
 29. "Aan mijne vrienden"
 30. "Aan Willem Carp."
 31. "Aan Sebald Fulco Rau."
 32. "Aan Mr. J. Hinlopen"
 33. "Aan A. Uyttenhoven"
 34. "Aan mijne lier"
 35. "De vaderlandsche jongelingen"
 36. "Aan een wijsgeer"
 37. "Triomflied"
 38. "De liefde"
 39. "Mijn lier"
 40. "Fillis"
 41. "Aan Fillis"
 42. "Het vertrek van Fillis"
 43. "Aan Fillis"
 44. "Aan de mane"
 45. "Aan Fillis"
 46. "Aan Fillis"
 47. "Het lenteweder"
 48. "zonder titel"
 49. "Aan Chloe"
 50. "De liefde"
 51. "Aan Fillis"
 52. "Kusje"
 53. "De vergeefsche proefneming"
 54. "De Namen"
 55. "Mijn geboortedag"
 56. "Aan de wijsheid"
 57. "Aan Fillis"
 58. "Aan dezelve"
 59. "Kusje"
 60. "Kusje"
 61. "De liefde"
 62. "De bestemming"
 63. "Aan mijnen vriend K..."
 64. "De misbruikte vrijheid"
 65. "Aan den slaap"
 66. "Kusje"
 67. "De drie bevalligheden"
 68. "De vier getijden"
 69. "Aan Fillis"
 70. "Liefde en wijn"
 71. "zonder titel"
 72. "Aan de mane"
 73. "Klagt"
 74. "De wijsgeer"
 75. "Ongelukkige liefde"
 76. "Mijn wensch"
 77. "De ijverzuchtige"
 78. "Waarom de liefde geblind wordt"
 79. "Het wijsgeerig antwoord"
 80. "Het jawoord"
 81. "De jongelingen"
 82. "Eene ontdekking"
 83. "Aan de meisjes"
 84. "Aan de jongelingen"
 85. "Zang van vaderlandsche meisjes"
 86. "De overwonnen filosoof"
 87. "De weifelende schoone"
 88. "Het keurslijf"
 89. "Het gebrek in Chloris"
 90. "Aan Fillis"
 91. "De troost der hope"
 92. "Aan Fillis"
 93. "Aan Fillis"
 94. "Aan Fillis"
 95. "Aan de lente"
 96. "Het onweder"
 97. "De lente"
 98. "Mijn wensch"
 99. "Aan Julia"
 100. "Aan Cats"
© 2009 Freie Universität Berlin
Feedback
01.06.2009