Zum Inhalt
Zur Navigation

Internetbibliothek niederländisch-deutscher historischer Übersetzungsbeziehungen Logo der Internetbibliothek niederländisch-deutscher historischer Übersetzungsbeziehungen
Home » Niederländische Autoren » Joost van den Vondel

Joost van den Vondel

Titelindex

 1. Gedichte und Fragmente
 2. Palamedes (1625)
 3. Gysbreght van Aemstel (1637)
 4. Maeghden (1639)
 5. Gebroeders (1640)
 6. Peter en Pauwels (1641)
 7. Maria Stuart (1646)
 8. Leeuwendalers (1647)
 9. Lucifer (1654)
 10. Jeptha (1659)
 11. Adam in ballingschap (1664)
 12. Noah (1667)

Titeldetails

Gedichte und Fragmente

Übersetzungen der Gedichte und Fragmente durch

 1. Baumgartner, Alexander
 2. Hellwald, Ferdinand von
 3. Schneider, Lina
 4. Wienbarg, Ludolf

Einzelne Gedichte und Fragmente

 1. "Princelied" (1625)
 2. "Rommel-pot van't hane-kot" (1627)
 3. "Een Nieuw Lietgen van Reyntgen de Vos" (1627)
 4. "De Rynstroom" (1629)
 5. "Een otter in't bolwerck" (1630)
 6. "Decretum horribile" (1631)
 7. "Wellekomst van den Heer Huigh de Groot 't Amsterdam" (1631)
 8. "Kinder-lyck" (1632)
 9. "Olyftack aan Gustaaf Adolf" (1632)
 10. "Op de diepzinnige puntdichten van den Engelschen poet John Donne" (1634)
 11. "Op de Tweedraght der Christe Princen aen Iesus Christus" (1634)
 12. "Lyckklaght aan het Vrouwekoor" (1635)
 13. "De Kruisbergh" (1637/38)
 14. "Opdracht aen de Heilige Maeght" (1642)
 15. "Maria Magdalena aen Joannes, den apostel" (1642)
 16. "Het Christelijke Geduld" (1644)
 17. "Grotius Testament" (1645)
 18. "Offerspyze" (1645)
 19. "Geboortezang aen Gregorius Thaumaturgus, mijnen Geboorteheiligh" (1648)
 20. "De Vierbaeck van Ignatius Lojole" (1650)
 21. "Scheepskroon van Joan van Galen" (1653)
 22. "Eenzaeme Aendacht in de Vasten" (1654)
 23. "Uitvaert van Orfeus" (1654)
 24. "Het Stockske van Joan van Oldenbarnevelt" (1657)
 25. "Onderwijs van het geloofshooftpunt der H. Dryeenigheit" (1657)
 26. "Maeghdepalm" (1658)
 27. "Op het Kroonen van het Roomschen Koning en Keizer Leopoldus" (1658)
 28. "De gestuite Minnegodt" (1660)
 29. "Wiltzangk" (1660)
 30. "Bespiegelingen Van Godt. Het eerste Boeck" (1662)
 31. "Bespiegelingen van Godtsdienst. in 't byzonder. Het vijfde boeck" (1662)
 32. "De Heerlyckheit der Kercke. Voortgang. Het derde boeck" (1663)
 33. "De Zeeleeu op de Teems" (1667)
 34. "Uitvaert van Maria van den Vondel" (1668)
 35. "Ter zelver bruiloft" (1674)

Palamedes (1625)

Übersetzungen von Palamedes durch

 1. Baumgartner, Alexander
 2. Schneider, Lina

Auszug aus Palamedes

 1. "Derde handel"

Gysbreght van Aemstel (1637)

Übersetzungen von Gysbreght van Aemstel durch

 1. Baumgartner, Alexander
 2. Hellwald, Ferdinand von
 3. Schneider, Lina
 4. Wilde, G.H. de

Auszüge aus Gysbreght van Aemstel

 1. "Deckblatt"
 2. "Over den oorspronkelijken Gysbreght"
 3. "Opdracht"
 4. "Voorspel"
 5. "Kort begriip"
 6. "Eerste bedryf"
 7. "Tweede bedryf"
 8. "Darde bedryf"
 9. "Vierde bedryf"
 10. "Vyfde bedryf"

Maeghden (1639)

Übersetzung von Maeghden durch

 1. Baumgartner, Alexander

Auszug aus Maeghden

 1. "Het vyfde bedryf"

Gebroeders (1640)

Übersetzung von Gebroeders durch

 1. Heidenreich, D.E.

Auszüge aus Gebroeders

 1. "Deckblatt"
 2. "Eerste bedryf"
 3. "Tweede bedryf"
 4. "Derde bedryf"
 5. "Vierde bedryf"
 6. "Vyfde bedryf"
 7. "Klaght"

Peter en Pauwels (1641)

Übersetzung von Peter en Pauwels durch

 1. Heemstede, Leo von

Auszüge aus Peter en Pauwels

 1. "Voorpagina, inhoud en personages"
 2. "Eerste bedryf"
 3. "Tweede bedryf"
 4. "Derde bedryf"
 5. "Vierde bedryf"
 6. "Vyfde bedryf"

Maria Stuart (1646)

Übersetzungen von Maria Stuart durch

 1. Baumgartner, Alexander
 2. Hellwald, Ferdinand von
 3. Schneider, Lina

Auszug aus Maria Stuart

 1. "Het vierde bedryf"

Leeuwendalers (1647)

Übersetzungen von Leeuwendalers durch

 1. Baumgartner, Alexander
 2. Sander-Rindtorff, Erna

Auszüge aus den Leeuwendalers

 1. "Deckblatt"
 2. "Opdracht"
 3. "Inhoudt"
 4. "Voorredenaer"
 5. "Eerste bedryf"
 6. "Tweede bedryf"
 7. "Derde bedryf"
 8. "Vierde bedryf"
 9. "Vyfde bedryf"

Lucifer (1654)

Übersetzungen von Lucifer durch

 1. Baumgartner, Alexander
 2. Grimmelt, Ferdinand
 3. Hellwald, Ferdinand von
 4. Quadt, Max Werner
 5. Schneider, Lina
 6. Wilde, G.H. de

Auszüge aus Lucifer

 1. "Aanmerckingen"
 2. "Deckblatt"
 3. "Opdracht"
 4. "Voorreden"
 5. "Inhoudt"
 6. "Eerste bedryf"
 7. "Tweede bedryf"
 8. "Derde bedryf"
 9. "Vierde bedryf"
 10. "Vyfde bedryf"

Jeptha (1659)

Übersetzungen von Jeptha durch

 1. Grimmelt, Ferdinand
 2. Schneider, Lina

Auszüge aus Jeptha

 1. "Deckblatt"
 2. "Opdracht"
 3. "Voorrede"
 4. "Inhoudt"
 5. "Eerste bedryf"
 6. "Tweede bedryf"
 7. "Derde bedryf"
 8. "Vierde bedryf"
 9. "Vyfde bedryf"

Adam in ballingschap (1664)

Übersetzungen von Adam in ballingschap durch

 1. Baumgartner, Alexander
 2. Hellwald, Ferdinand von
 3. Schneider, Lina

Auszug aus Adam in ballingschap

 1. "Het vierde bedryf"

Noah (1667)

Übersetzungen von Noah durch

 1. Baumgartner, Alexander
 2. Hellwald, Ferdinand von
 3. Schneider, Lina

Auszüge aus Noah

 1. "Eerste bedryf"
 2. "Tweede bedryf"
 3. "Derde bedryf"
 4. "Vierde bedryf"
 5. "Vyfde bedryf"
© 2009 Freie Universität Berlin
Feedback
07.04.2009